Kisah Teladan Nabi Idris AS, Nabi Yang Masih Hidup dan Tinggal di Surga

Kisah Teladan Nabi Idris AS, Nabi Yang Masih Hidup dan Tinggal di Surga . Sebagai seorang muslim kita wajib mengetahui 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib di ketahui.

Salah satu Nabi yang wajib diketahui yaitu Nabi Idris AS. Tahukah anda tentang cerita Nabi Idris AS ?
Salah satu Nabi yang masih hidup sampai sekarang

Cerita Singkat Nabi Idris AS, Keturunan Nabi Adam AS Yang Ke 6
Kisah Nabi Idris Singkat

Nabi Idris disebut dalam Alquran

Allah berfirman : dan ingatlah didalam Alkitab tentang Idris AS. Sesungguhnya dia orang yang jujur,juga seorang nabi. Dan kami( Allah ) mengangkat dia ke tempat yang tinggi.

Nama Asli Nabi Idris

Nama asli nabi Idris adalah ukhnukh. Kenapa Di sebut Idris, karena banyaknya mempelajari kitab Allah SWT. dimana mempelajari dalam bahsa Arab disebur Darsun dari fiil madhi darasa.

Kegiatan sehari-hari nabi Idris adalah menjahit baju. Dan ketika memasukan jarum Idris AS membaca tasbih kepada Allah SWT

Ketika selesai membuat baju nabi Idris memberikannya kepada saudaranya dan tidak meminta upah, beserta itu beliau juga beribadah kepada Allah SWT setiap siang dan malam dengan ibadah yang membuat kagum orang-orang yang mensifatinya, sehingga malaikat maut (Izrail ) rindu kepadanya.

Nabi Idris didatangi Malaikat Izrail

dikisahkan, suatu ketika Malaikat maut meminta kepada Allah untuk diizinkan mengunjungi nabi Idris. Maka malaikat maut mengunjungi nabi Idris dalam bentuk Manusia. Malaikat maut memberi salam Idris AS dan duduk disampingnya. 

Nabi Idris AS orang yang terbiasa berpuasa, ketika tiba waktu berbuka malaikat maut membawakan makanan surga, maka Idris AS berbuka dengan makanan itu, kemudian berdiri dan sibuk untuk beribadah kepada Tuhannya. 

Malaikat maut mendatanginya pada malam hari membawakan makanan dari surga, maka Idris memakan dan berbicara pada malaikat maut “ kamu makanlah juga”. Tetapi malaikat maut tidak memakannya, nabi Idris berdiri dan sibuk beribadah sementara malaikat maut duduk disampingnya.hingga terbit fajar,terbit matahari, dan nyata siang hari lelaki itu(malaikat maut) tetap duduk disampingnya 

Nabi Idris kagum kagum, dan berkata pada malaikat maut “ hai kamu,maukah berjalan bersamaku ketika kamu berjalan hingga kamu terlihat”. Ya, jawab malaikat maut. Maka keduanya berdiri dan berjalan hingga melewati persawahan.

Malaikat maut berkata “ wahai Idris, apakah kamu mengijinkanku untuk mengambil sebulir padi dari sawah ini untuk di makan”. Maka Idris menjawab ; mahasuci Allah, Kamu (malaikat maut) tidak mau makan makanan halal kemarin, dan hari ini menginginkan makan dari yang haram.

Maka keduanya berlalu hingga memasuki hari keempat,dan Nabi Idris melihat ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini (malaikat maut), berbeda dari kebiasaan manusia. 

Nabi Idris berkata “Siapa kamu”. Jawab lelaki itu ; Saya malaikat maut. Nabi idris berkata : kamu adalah dzat yang mencabut ruh-ruh. “Ya” jawab malaikat maut. Idris bertanya : kamu bersamaku selama 4 hari,apakah kamu mengambil nyawa seorang. Malaikat maut menjawab ; Ya, Aku mencabut banyak nyawa, Ruh makhluk bagiku seperti makanan, aku menambil ruh-ruh,seperti halnya kamu makan sesuap nasi.

Idris berkata :wahai malaikat maut, kamu mendatangiku untuk berkunjung atau mencabut nyawa. Jawab malaikat maut :aku mendatangimu untuk berkunjung dengan izin Allah SWT.

Kematian Nabi Idris dan Dihidupkan Kembali Oleh Allah SWT

Idris berkata : hai malaikat maut,aku punya keinginan darimu. Cabutlah nyawaku,kemudian berdoalah kepada Allah untuk menghidupkanku kembali sehingga aku dapatb beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian. 

Malaikat maut berkata :Aku tidak dapat mencabut nyawa seseorang kecuali mendapat izin dari Allah. Maka Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Idris AS, maka malaikat maut mencabut nyaw Idris AS waktu itu juga.

Malaikat maut menangis dan berserah diri kepada Allah supaya menghidupkan temannya yaitu Idris AS. Allah SWT mengabulkan doa malaikat maut dan menghidupkan Idris. 

Nabi Idris Tentang Kematian

Nabi Idris dirangkul malaikat maut,dan berkata : wahai saudaraku (Idris) ,seperti apa kamu merasakan pahitnya mati. Jawab nabi Idris : sesungguhnya hewan ketika dilupas kulitnya ketika keadaan hidup, maka pahitnya mati lebih berat seribu kali.

Malaikat maut berkata : Aku mencabut nyawamu dengan kelembutan, tidak seperti yang kulakukan terhadap selain dirimu.

Nabi Idris Pergi Ke Neraka

Nabi Idris berkata : malaikat maut,Aku punya keinginan lain terhadapmu. Aku ingin melihat Neraka jahannam dan beribadah kepada Allah setelah melihat besi neraka dan ketakutan neraka.

Malaikat maut menjawab ; bagaimana aku pergi ke neraka jahannam tanpa izin Allah SWT. Maka Allah mengutus malaikat maut pergi ke neraka jahannam bersama idris, maka mereka pergi kesana dan melihat didalamnya semua makhluk yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya ,seperti ;rantai-rantai,belenggu-belenggu,besi-besi,ular,kalajengking,tetesan air mata,pohon untuk makanan penghuni neraka,air mendidih/es. Kemudian mereka berdua kembali.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment