Siapa Saja Guru dan Murid Imam Syafii

Guru dan murid imam syafi'i - Dibalik kebesaran suatu madzhab, katakanlah madzhab imam syafi'i pasti terdapat guru-guru yang hebat dan murid-murid yang menyebarluaskan ajaran madzhabnya.

Sebagai penganut madzhab syafi'i atau setidaknya sebagai orang yang mengakui adanya madzhab yang 4, tentu kurang afdhol rasanya jika hanya membahas tentang sejarah atau kisah dari pendiri madzhab tersebut.

Pada Artikel ini akan dibahas mengenai :

 • Siapa Saja Guru Imam Syafii
 • Siapa saja murid imam syafii
 • Perjalanan menuntut ilmu ke irak
Mari kita mulai pembahasan.
Table of Contents

Nama Guru Imam Syafii

jumlah guru imam syafii
guru dan murid imam syafi'i yang terkenal adalah

Jumlah guru imam syafi'i ada banyak dan tersebar diberbagai negara. Siapa saja guru imam syafi'i yang terkenal? berikut diantaranya yaitu :

Guru Imam Syafii Di Makkah 

 • Muslim bin Khalid Az zandji
 • Ismail bin Qusthantain
 • Sofyan bin 'Ujainaj
 • Sa'ad bin Abi Salim Al Qaddah
 • Daud bin Abdurrahman Al 'Athar
 • Abdul  Hamid bin Abdul Aziz

Guru Imam Syafii Di Madinah :

 • Imam Malik bin Anas ( Pendiri Madzhab Maliki )
 • Ibrahim Ibnu Sa'ad Al Anshori
 • Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darurdi
 • Ibrahim Ibnu Abi Yahya Al Asaami
 • Muhammad bin Said
 • Abdullah bin Nafi

Guru Imam Syafii Di  Yaman

 • Mathraf bin mazin
 • Hisyam bin abu yusuf qadli shan'a
 • Umar bin abi salamah ( pendiri madzhab auza'i )
 • Yahya bin Hasan ( pendiri madzhab leits )

Guru Imam Syafii Di Irak

 • Waqi' bin Djarrah
 • Humad bin usamah
 • Ismail bin uljah
 • Abdul wahab bin abdul majid
 • Muhammad bin hasan
 • Qadhi bin yusuf
Demikian daftar nama-nama guru imam syafi'i yang terkenal adalah imam malik (pendiri madzhab maliki) walaupun diantara guru imam syafi'i terdapat pendiri madzhab lain seperti umar bin abi salamah dan yahya bin hasan ( pendiri madzhab auza'i dan madzhab leits ) tetapi, madzhab tersebut sudah tidak ada penerusnya sehingga yang terkenal dari guru imam syafi'i adalah imam malik tanpa mengesampingkan guru-guru beliau yang lain.

Sedangkan guru imam syafii yang pertama adalah Muslim bin Chalid az zandji dan Sofyan bin Uwaniyah, beliau berdua merupakan guru dalam ilmu fiqih dan hadits.

Perjalanan Menuntut Ilmu Imam syafi'i di Irak

Pada usia 22 tahun Imam syafi'i memutuskan menuntut ilmu di irak (kufah dan baghdad) dimana beliau bermaksud selain menambah ilmu dalam soal-soal kehidupan bangsa-bangsa juga untuk menemui ulama-ulama ahli hadits atau fiqih yang bertebaran pada saat itu di irak dan persia (iran).


Sebagaimana dimaklumi pada saat itu kota kuffah adalah ibukota tempat kedudukan khalifah Abu ja'far mansyur dan penggantinya khalifah Harun Ar Rasyid yang terkenal, dimana Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan, baik penegtahuan yang datang dari barat ataupun dari timur.

Memang pada masa khalifah harun ar rasyid irak dianggap sebagai negeri tempat ilmu pengetahuan memancar keseluruh penjuru dunia.

Adapun perjalan imam syafii dari madinah menuju irak memakan waktu 24 hari karena transportasi pada  zaman tersebut mengendarai seekor unta. 

Tetapi imam syafi'i mendapat bekal dari gurunya yaitu imam malik sebanyak 50 dinar emas. Dimana bekal tersebut terbilang cukup untuk belanja dan menginap disitu untuk beberapa waktu, karena ongkos perjalanan madinah irak hanya sebesar 4 dinar.

Setibanya di kuffah beliau menemui ulama'-ulama' sahabat almarhum imam abu hanifah yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan dimana Imam syafii kerap bertukar fikiran dalam soal pengetahuan agama.

Murid Imam Syafi'i

Termasuk sebagai salah satu madzhab terkemuka didunia tentunya imam syafi'i melahirkan banyak murid yang berbakat dan terkenal diantaranya :

Murid Imam Syafi'i di Baghdad

 • Abu Ali Al Hasan As Shabah Az Za'faran
 • Husain bin Ali alkarabisi
 • Imam Ahmad bin Hambal
 • Abu tsur al Kalabi
 • Ishak bin Rahujah
 • Ar Rabi' bin Sulaiman al muradi
 • Abdullah bin Zubair al humaidi
 • dan lain-lain

Murid Imam Syafi'i di Mesir

 • Ar Rabi' bin Sulaiman al muradi
 • Abdullah bin Zubair al humaidi
 • Al Buawaithy
 • Al Muzany
 • Ar Rabi' bin Sulaiman al djizi
 • Harmalah bin yahya at tudjibi
Demikian pembahasan mengenai siapa saja guru dan murid imam syafii. semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam beragama. jika ada tamabahan yang berkaitan dengan artikel ini mohon berikan pendapat di kolom komentar.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment