Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Waqina Adzabannar Doa Apa?

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar adalah doa minta kebaikan didunia dan diakhirat atau disebut juga dengan doa sapu jagat.

Dalam mengamalkan doa tersebut kita harus tahu seperti arab dan artinya agar dalam berdoa dapat kusyuk dan menghayati makna doa tersebut.

Dalam hal ini zonasantri.com akan menjelaskan arti dari rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar disertai tulisan arabnya.

Table of Contents

Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Waqina Adzabannar Arab


Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar arab dan artinya
rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar arab dan artinya

Didalam surat Al Baqarah ayat 201 terdapat potongan ayat berupa doa yaitu rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar.

Cara menulis arab rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar dapat ditulis dalam 2 bentuk :

1. Arab Berharakat

2. Arab Tanpa harakat (arab gundul)

Tulisan arab rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dalam menulis arab rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar dengan harakat yang benar tentunya harus sesuai dengan kaidah i'rab :

رَبَّنَآ : Munada, dengan membuang huruf mudhaf

اٰتِنَا : Fiil amar dari fiil madhi Aata ikut wazan af'ala

فِى الدُّنْيَا : Fii merupakan huruf jar. Lafadz Ad dunya merupakan majrur dibaca jar dengan tanda kasrah muqaddarah.

حَسَنَةً : Dibaca nashab karena menjadi maf'ul mutlaq. Tanda nashabnya ialahfathah karena termasuk isim mufrad.

وَّفِى الْاٰخِرَةِ : Wau huruf athof, fii huruf jar, Al Akhirati majrur dibaca jar dengan tanda kasrah.

وَّقِنَا : Wau huruf athof. Qi merupakan fiil amar dari fiil madhi waqa ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Dhomir na merupakan dhomir muttasil mahal nashab berkedudukan sebagai maful bih

عَذَابَ النَّارِ :Dibaca nashab berkedudukan sebagai maf'ul tsani, lafadz adzab berlaku sebagai mudhof dan lafadz annar sebagai mudhof ilaih dibaca jar dengan tanda kasrah.

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar tulisan arab tanpa harakat adalah sebagai berikut :

ربنآ اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

Inilah tulisan arab surat Al baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Waqina Adzabannar Artinya

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar doa tersebut adalah doa sapu jagat yang mencakup kebaikan di dunia maupun diakhirat.

Hampir di setiap doa, baik itu doa setelah sholat, doa setelah tahlil dan doa-doa lainnya selalu menyertakan doa sapu jagat diakhir bacaan doa. Misalnya dalam doa sesudah sholat, kebanyakan diakhiri dengan kalimat "rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar subhanarabbika rabill izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin".

Hal ini menandakan bahwa doa ini penting untuk selalu dipanjatkan agar kita selalu mendapatkan kebahagian didunia dan kelak ketika kita hidup diakhirat juga tetap mendapatkan kebahagiaan juga dilindungi dari siksa neraka.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas RA, termasuk doa yang banyak dibaca Nabi SAW adalah Allahumma atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar

رَوي الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas RA, ia berkata : Termasuk doa yang sering di banyak dibaca Nabi SAW ialah "Allahumma atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar".

Didalam Tafsir Tahlili dijelaskan mengenai makna dari surat Al Baqarah ayat 201 : 

Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan terjauh dari siksaan api neraka. 

Untuk mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa persyaratan, di antaranya :

  1. harus sabar dalam berusaha, 
  2. patuh kepada peraturan dan disiplin, 
  3. pandai bergaul dan dipercaya 
  4. serta mempunyai maksud baik dalam usahanya. 
Untuk mencapai hidup bahagia di akhirat haruslah mempunyai iman yang murni dan kuat, serta mengerjakan amal yang saleh dan mempunyai akhlak yang mulia. 

Maka untuk terlepas dari siksa neraka hendaklah selalu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, menjauhkan diri dari yang keji serta memelihara diri jangan sampai berbuat hal-hal yang diharamkan Allah karena pengaruh syahwat dan hawa nafsu.

Inilah surat Al Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

Artinya : Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”

Tabel rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar artinya perkata.

Arab Latin Arti
رَبَّنَآ Rabbana Wahai Tuhan kami
اٰتِنَا Atina Semoga Engkau memberi kami
فِى الدُّنْيَا Fid dunya Didalam dunia
حَسَنَةً Hasanah Kebaikan
وَّفِى الْاٰخِرَةِ Wafil akhirati dan didalam akhirat
حَسَنَةً Hasanah Kebaikan
وقِنَا Waqina dan semoga engkau menjaga kami
عَذَابَ الناَرِ Adzaban naar Dari siksa neraka

Demikian pembahasan mengenai arti rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar dan tulisan arab yang merupakan doa sapu jagat atau doa meminta kebaikan didunia dan akhirat.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment