Isim Isyarah : Pengertian, Contoh dan Macam-macamnya

Isim isyarah merupakan salah satu bagian dari isim ma'rifat. Ciri-ciri isim makrifat adalah tidak ditemukan salah satu ciri-ciri isim nakirah.

Selain isim isyarah, macam-macam dari isim ma'rifat berupa isim dhomir, isim alam, isim mausul, isim yang kemasukan.

Dalam artikel ini kami berfokus membahas isim isyarah meliputi pengertiannya, contoh dan macam-macamnya.

Table of Contents

Pengertian Isim Isyarah

penegertian isim isyarah
isim isyarah adalah?

Dikutip dari Minhatul Mu'thi Terjemah Al Imrithi karya Ibnu Moch. Tholhah Mansyur, Isim isyarah yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan memakai tanda isyarah melalui panca indra seperti kepala atau tangan.

هو ما دل على المسمي بقرينة الإشارة الحسية كالرأس واليد

Macam-macam tanda isyarah seperti ذَا ,هَذَا, ذِي, هَذِهِ, ذَانِ, تَانِ, أُولاَءِ, هَؤُلاَءِ

Contohnya : هَذَا وَلَدٌ مَاهِرٌ artinya ini anak yang pintar. Lafadz هَذَا sebagai isim isyarah, sedangkan lafadz وَلَدٌ sebagai musyar ilaih(yang diisyarahi).

Isim isyarah merupakan bagian dari isim ma'rifat. Isim artinya kata benda, jadi tidak ada yang namanya huruf isim isyarah yang ada ialah macam atau bentuk isim isyarah.

Ciri-ciri dari isim isyarah anatara lain :

 • Merupakan kata tunjuk
 • Menunjukkan sesuatu yang dekat maupaun jauh
 • Memakai salah kata tunjuk berupa ذَا, ذِي, ذِه, تِيْ ,تَا ,ذَانِ, تَانِ, أُولاَءِ
 • Adanya musyar ialih(yang ditunjuk atau diisyarahi)

Macam macam Isim Isyarah

Macam-macam isim isyarah terbagi menjadi 6, yaitu :

 • Mufrad mudzakar berupa ذَا
 • Mufrad muannats berupa ذِي, ذِه, تِيْ atau تَا
 • Tatsniyah mudzakar berupa ذَانِ
 • Tatsniyah muannats berupa تَانِ
 • Jamak mudzakar berupa أُولَى atau أُولاَءِ
 • Jamak muannats berupa أُولَى atau أُولاَءِ

1. Mufrad mudzakar berupa ذَا

Isim isyarah berupa ذَا digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa mufrad mudzakar, contohnya ذَا طَالِبٌ مَاهِرٌ artinya Ini adalah murid yang pandai

Atau bisa juga ذَا ditemui ha tanbih menjadi هَذَا, contohnya هَذَا طَالِبٌ مَاهِرٌ.

2. Mufrad muannats berupa ذِي, ذِه, تِيْ atau تَا

Untuk membuat isim isyarah berupa mufrad muannats dapat memakai salah satu diantara ذِي, ذِه, تِيْ atau تَا.

Isim isyarah berupa ذِي, ذِه, تِيْ atau تَا digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa mufrad muannats, contohnya ذِه إِمْرَأةٌ صَالِحَةٌ atau ذِي إِمْرَأةٌ صَالِحَةٌ artinya ini adalah perempuan yang sholihah.

Contoh lainnya ialah تِيْ أُسْتَاذَةٌ عَالِمَةٌ atau تَا أُسْتَاذَةٌ عَالِمَةٌ yang artinya ini adalah guru perempuan yang pandai.

Atau bisa juga ditemui ha tanbih menjadi هَذِهِ, contohnya هَذِهِ إِمْرَأةٌ صَالِحَةٌ.

3. Tatsniyah mudzakar berupa ذَانِ

Isim isyarah berupa ذَانِ digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa tatsniyah mudzakar, contohnya ذَانِ رَجُلاَنِ عَلِمَانِ artinya laki-laki ini keduanya orang pintar atau 2 laki-laki ini adalah orang pintar.

ذَانِ bisa juga ditemui ha tanbih menjadi هَذَانِ, contohnya هَذَانِ رَجُلاَنِ عَلِمَانِ

4. Tatsniyah muannats berupa تَانِ

Isim isyarah berupa تَانِ digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa tatsniyah muannats, contohnya تَانِ إِمْرَأَتَانِ جَمِيْلَتَانِ artinya kedau perempuan ini cantik atau perempuan ini keduanya cantik.

تَانِ bisa juga ditemui ha tanbih menjadi هَتَانِ contohnya هَتَانِ إِمْرَأَتَانِ جَمِيْلَتَانِ.

5. Jamak mudzakar berupa أُولَى atau أُولاَءِ

Isim isyarah berupa أُولَى dan أُولاَءِ digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa jamak mudzakar, contohnya أُولَى الْمُسْلِمُوْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ atau أُولاَءِ الْمُسْلِمُوْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ artinya orang-orang muslim ini sedang membaca kitab.

Boleh dibaca pendek أُولَى dan boleh dibaca panjang أُولاَءِ. Isim isyarah berupa أُولَى dan أُولاَءِ bisa ditemui ha tanbih menjadi هَؤُلاَءِ, contohnya هَؤُلاَءِ الْمُسْلِمُوْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ

6. Jamak muannatsr berupa أُولَى atau أُولاَءِ

Isim isyarah berupa أُولَى dan أُولاَءِ  digunakan untuk menunjukkan musyar ilaih berupa jamak muannats, contohnya أُولَى الْفَتَيَاتُ يَدْرُسُوْنَ الْقُرْأَنَ atau أُولاَءِ الْفَتَيَاتُ يَدْرُسُوْنَ الْقُرْأَنَ artinya pemuda-pemuda wanita ini sedang belajar Al Quran.

أُولَى boleh dibaca pendek berbunyi أُولَى dan boleh dibaca panjang berbunyi أُولاَءِ. Isim isyarah berupa أُولَى dan أُولاَءِ bisa ditemui ha tanbih menjadi هَؤُلاَءِ, contohnya هَؤُلاَءِ الْفَتَيَاتُ يَدْرُسُوْنَ الْقُرْأَنَ.

Ada Berapa Isim Isyarah?

Setelah mengetahui macam-macam isim isyarah. ketahui juga tingkatan isim isyarah.

Tingkatan isim isyarah ada 2 yaitu isim isyarah lil ba'id dan isim isyarah lil qarib.

1. Isim Isyarah Lil Ba'id

Isim isyarah lil ba'id juga dinamakan isim isyarah jarak jauh, yaitu isim isyarah yang menunjukkan musyar ilaih yang jauh.

Cara membuat isim isyarah lil baid adalah dengan menambahkan kaf khitab ذَاكَ. Ketika isim isyarah ditemui kaf khitab maka boleh ditambahi lam lil bu'di ذَالِكَ tetapi ketika tidak ada kaf khitab maka isim isyarah tidak boleh ditemui lam lil bu'di ذَالِ

Contoh kalimat isim isyarah lil ba'id :

 • Mufrad mudzakar : ذَاكَ الرَّجُلُ أُسْتَاذِيْ artinya lelaki itu adalah guruku. Boleh juga diucapkan ذَالِكَ الرَّجُلُ أُسْتَاذِيْ tetapi tidak boleh diucapkan ذَالِ الرَّجُلُ أُسْتَاذِيْ
 • Mufrad muannats : تِيْكَ إِمْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ artinya perempuan itu cantik. Boleh juga diucapkan تِلْكَ إِمْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ, tetapi tidak boleh diucapkan تِيْلِ إِمْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ.
 • Tatsniyah mudzakar : ذَانِكَ الرَّجُلَانِ كَرِيْمَانِ artinya : kedua lelaki itu mulia
 • Tatsniayh muannats : تَانِكَ إِمْرَأتَانِ تَاجِرَانِ artinya kedua perempuan itu pedagang
 • Jamak mudzakar : أُولئِكَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَنْصُرُوْنَ زَيْدًا artinya orang-orang mukmin itu sedang menolong zaid
 • Jamak muannats : أُولئِكَ الْمُسْلِمَاتُ تَمُرُّوْنَ إِلَى الْمَسْجِدِ artinya orang-orang islam itu sedang berjalan ke masjid.

Selain macam-macam isim isyarah yang kami sebutkan diatas untuk membuat isim isyarah lil baid bisa juga menggunakan.

 • ثَمَّ - contohnya, أَكْرَمْنَا ثَمَّ الطَّالِبِيْنَ artinya disana kami memuliakan para murid
 • هَنَّا - contohnya  نَصَرْنَا هَنَّا الْمُحْتَاجِيْنَ artinya disana kami menolong orang-orang yang membutuhkan
 • هُنَاكَ - contohnya هُنَاكَ بِرْكَةٌ واَسِعَةٌ artinya disana terdapat kolam yang luas
 • هَهُنَاكَ - contohnya هَهُنَاكَ حَدِيْقَةٌ جَمِيْلَةٌ artinya disana terdapat taman yang indah

2. Isim Isyarah Lil Qarib

Isim isyarah lil qarib juga dinamakan isim isyarah jarak dekat, yaitu isim isyarah yang menunjukkan musyar ilaih yang dekat.

Untuk membedakan isim isyarah jarak dekat dan isim isyarah jarak jauh adalah terletak pada kaf khitab. Jika isim isyarah memakai kaf khitab berarti menunjukkan jarak jauh(lil ba'id) tetapi jika tidak memakai kaf khitab berarti menunjukkan jarak dekat(lil qarib).

Contoh isim isyarah lil qarib :

 • Mufrad mudzakar : هَذَا الرَّجُلُ أُسْتَاذِيْ artinya lelaki itu adalah guruku.
 • Mufrad muannats : هَذِهِ إِمْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ artinya perempuan itu cantik. 
 • Tatsniyah mudzakar : هَذَانِ الرَّجُلَانِ كَرِيْمَانِ artinya : kedua lelaki itu mulia
 • Tatsniayh muannats : هَاتَانِ إِمْرَأتَانِ تَاجِرَانِ artinya kedua perempuan itu pedagang
 • Jamak mudzakar : أُولى الْمُؤْمِنُوْنَ يَنْصُرُوْنَ زَيْدًا artinya orang-orang mukmin itu sedang menolong zaid
 • Jamak muannats : أُوْلاَءِ الْمُسْلِمَاتُ تَمُرُّوْنَ إِلَى الْمَسْجِدِ artinya orang-orang islam sedang berjalan ke masjid.

Selain macam-macam isim isyarah yang kami sebutkan diatas untuk membuat isim isyarah lil qarib bisa juga menggunakan.

 • هُنَا - contohnya هُنَا إِسْتَرَحْنَا artinya kami beristirahat disini 
 • هَهُنَا - contohnya  هَوَيْنَا هَهُنَا artinya kami terjatuh disini

Contoh Isim Isyarah

huruf dan macam-macam isim isyarah
contoh isim isyarah dan pengertiannya

Berikut kami tuliskan contoh isim isyarah baik itu berupa kalimat dalam percakapan bahasa arab sehari-hari maupun contohnya dalam Al Quran.

Contoh isim isyarah sebagai berikut :

1. هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

Artinya ; Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.

Lafadz هَذِهِ dalam Surat Yasiin ayat 63 berlaku sebagai isim isyarah untuk mengisyarahi musyar ilaih mufrad muannats yaitu lafadz جَهَنَّمُ.

2. اُولٰۤىِٕكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۗ

Artinya ; Mereka itu (berada) di surga lagi dimuliakan.

Lafadz أُولئِكَ dalam Surat Al Ma'arij ayat 35 merupakan isim isyarah lil ba'id untuk menunjukkan yang jauh. Hal itu diketahui karena terdapat kaf khitab dalam isim isyarah أُوْلاَءِ yang merupakan macam isim isyarah jamak mudzakar, sedangkan musyar ilaihnya adalah lafadz مُّكْرَمُوْنَ.

3. وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

Artinya : Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu.

ذٰلِكُمْ dalam Al Baqarah ayat 49 merupakan isim isyarah lil baid karena adanya kaf khitab. Kaf dalam isim isyarah tersebut bukanlah isim melainkan untuk menunjukkan kepada khitab dan menunjukkan kepada keadaan mukhatab dalam hal ini jamak mudzakar maka memakia كُمْ.

Kesimpulan

Isim Isyarah adalah kata tunjuk atau isyarat dalam bahasa arab untuk menunjukkan sesuatu baik itu dekat maupun jauh, seperti "ini" dan "itu" dalam bahasa indonesia.

Untuk lebih memudahkan belajar nahwu shorof online bab isim isyarah, kami ringkaskan tabel isim isyarah lengkap.

No Macam Bentuk Contoh Artinya
1 Mufrad Mudzakar Isim isyarah lil qarib هَذَا طَالِبٌ مَاهِرٌ Ini adalah murid yang pandai
2 Mufrad Muannats Isim isyarah lil qarib هَذِهِ إِمْرَأةٌ صَالِحَةٌ Ini adalah wanita yang sholih
3 Tatsniyah Mudzakar Isim isyarah lil qarib هَذَانِ رَجُلاَنِ عَلِمَانِ Ini adalah 2 laki-laki yang pintar
4 Tatsniyah muannats Isim isyarah lil qarib هَتَانِ إِمْرَأَتَانِ جَمِيْلَتَانِ Ini adalah 2 perempuan yang cantik
5 Jamak Mudzakar Isim isyarah lil qarib هَؤُلاَءِ الْمُسْلِمُوْنَ يَقْرَؤُوْنَ الْكِتَابَ orang-orang muslim ini sedang membaca kitab
6 Jamak muannats Isim isyarah lil qarib هَؤُلاَءِ الْفَتَيَاتُ يَدْرُسُوْنَ الْقُرْأَنَ pemuda-pemuda wanita ini sedang belajar Al Quran
7 Mufrad Mudzakar Isim isyarah lil ba'id ذَالِكَ الرَّجُلُ أُسْتَاذِيْ Lelaki itu adalah guruku
8 Mufrad Muannats Isim isyarah lil baid تِلْكَ إِمْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ Perempuan itu cantik
9 Jamak Mudzakar Isim isyarah lil ba'id أُولئِكَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَنْصُرُوْنَ زَيْدًا orang-orang mukmin itu sedang menolong zaid
10 Jamak muannats Isim isyarah lil ba'id أُولئِكَ الْمُسْلِمَاتُ تَمُرُّوْنَ إِلَى الْمَسْجِدِ orang-orang islam itu sedang berjalan ke masjid
11 - Isim isyarah lil ba'id أَكْرَمْنَا ثَمَّ الطَّالِبِيْنَ disana kami memuliakan para murid
12 - Isim isyarah lil qarib هُنَا إِسْتَرَحْنَا Disini kami beristirahat

Demikian pembahasan mngenai pengertiaan isim isyarah, contoh dan macam-macamnya, semoga memberi banyak manfaat dalam memahami nahwu shorof dasar untuk pemula.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment