Mad Lazim Mutsaqqal Harfi dan Mukhaffaf Harfi : Pengertian dan Contohnya

Mad lazim mutsaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi adalah hukum bacaan mad yang terdapat dalam beberapa ayat pembuka dalam Al Quran, dimana dalam ayat tersebut terdiri dari 3 huruf yang tengahnya mati, contohnya الۤمّۤرٰ.

Dalam contoh diatas huruf lam yang terdapat dalam الۤمّۤرٰ terdiri dari 3 huruf yaitu  لَ ا مْ, begitu juga huruf mim terdiri dari م ي م, dimana keduanya yang tengah berupa huruf mati.

Dalam artikel ini kami akan menjelaskan apa itu mad lazim mutsaqqal harfi dan contohnya begitu juga pengertian dari mad lazim mukhaffaf harfi dan contohnya. Mari masuk ke pembahasan.

Table of Contents

Mad Lazim Mutsaqqal Harfi

pengertian mad lazim mutsaqqal harfi dan mukhaffaf harfi dan contohnya
pengertian mad lazim mutsaqqal harfi dan mukhaffaf harfi

Dalam kitab Tuhfatul Athfal dijelaskan, Apabila ada 3 huruf yang ditengah berupa huruf mati dan berada di awal surat maka dinamakan bacaan mad lazim harfi. Jika jika tidak diidghamkan dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf.dan diidghamkan dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal.

أو فى ثلاثيّ الحروف وجدا * والمدّ وسطه فحرفيّ بدا

كلاهما مثقّل ان أدغما * مخفف كلّ إذا  لم يدغما

واللازم الحرفي أول الصور * وجوده وفي ثمان انحصر

Apabila dijumpai terdapat 3 huruf dan huruf tengah berupa mad, maka dinamakan mad harfi

Keduanya (kilmi dan harfi) dihukumi mutsaqqal jika diidghamkan dan dihukumi mukhaffaf jika tidak diidghamkan.

Mad lazim harfi hanya berada di awal surat dan hurufnya terkumpul dalam 8 huruf.

- Syaikh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al Jamzuri dalam Tuhfatul Athfal

Mad lazim mustaqqal harfi adalah bacaan mad yang berada diawal surat berupa 3 huruf dan tengahnya berupa huruf mad yang mati beserta diidghamkan, contohnya الۤمّۤ ۚ.

Perhatikan contoh diatas, lam yang terdapat dalam ayat الۤمّۤ jika diuraikan maka berupa 3 huruf yaitu : لَ ا مْ. Seperti yang kita ketahui bahwa ا (alif) merupakan huruf mad. Maka contoh ini sesuai dengan definisi mad lazim mustaqqal harfi yang meliputi :

 • Berada diawal surat
 • Berupa 3 huruf 
 • Di idghamkan

3 point diatas merupakan ciri-ciri mad lazim mutsaqqal harfi yang mudah untuk diketahui. Panjang bacaan mad lazim mutsaqqal harfi adalah dibaca sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

Baca Juga : 20 Contoh Mad Thabi'i Dalam Al Quran

Mad Lazim Mukhaffaf Harfi

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa jika terdapat 3 huruf diawal surat dimana huruf tengah mati maka dinamakan bacaan mad lazim harfi, jika diidghamkan dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal dan jika tidak diidghamkan dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf.

Mad lazim mukhaffaf harfi adalah bacaan mad yang berada diawal surat berupa 3 huruf dan tengahnya berupa huruf mad yang mati serta tidak diidghamkan, contohnya قۤ, صۤ , نۤ.

Perhatikan contoh diatas, misalnya نۤ jika diuraikan maka akan berupa 3 huruf dan tengahnya mati yaitu نُ وْ ن. Seperti yang kita ketahui bahwa وْ merupakan huruf mad, maka contoh ini sesuai dengan definisi mad lazim mukhaffaf harfi yang meliputi :

 • Berada diawal surat
 • Berupa 3 huruf ( ل ا م )
 • Tidak di idghamkan

3 point diatas merupakan ciri-ciri mad lazim mukhaffaf harfi yang mudah untuk diketahui. Panjang bacaan mad lazim mukhaffaf harfi adalah dibaca sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

Huruf Mad Lazim Harfi Mukhaffaf dan Mutsaqqal

Dalam Kitab Tuhfatul Athfal diterangkan bahwa huruf mad lazim harfi (meliputi mukhaffaf dan mutsaqqal) ada 8 huruf, terkumpul dalam lafadz كَمْ عَسَلْ نَقَصَ (kam 'asal naqasha).

وفي ثمان من حروفها ظهر *

Banyaknya huruf tadi (pembuka surat) ada 8 yang terkumpul dalam nadhom : 

في كم عسل  نقص حصرها عرف

Kam Asal Naqasha, Yaitu Kaf, mim, 'ain, sin, lam, nun, qaf dan shad. Jumlah bilangan ini sudah diketahui

- Syaikh Sa'id bin Sa'ad Nabhan dalam Hidayatus Sibyan

8 huruf mad lazim harfi adalah :

 1. ك (kaf)
 2. م (mim)
 3. ع ('ain)
 4. س (sin)
 5. ل (lam)
 6. ن (nun)
 7. ق (qaf)
 8. ص (shad)

Kaf, contohnya : كۤهٰيٰعۤصۤ.

Mim, contohnya : حٰمۤ

'Ain, contohnya : حٰمۤ عۤسۤقۤ

Sin, contohnya : يٰسۤ

Lam, contohnya : الۤمّۤ.

Nun, contohnya : نۤ

Qaf, contohnya : قۤ.

Shad, contohnya : صۤ.

8 huruf mad harfi, baik mukhaffaf maupun mutsaqqal semuanya dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif. Khusus huruf 'ain (عۤ) yang terdapat pada permulaan surat Maryam كۤهٰيٰعۤصۤ dan surat Asy-Syura حٰمۤ عۤسۤقۤ dapat dibaca dengan 2 hukum bacaan, yaitu :
 • Dibaca panjang - dengan panjang bacaan 3 alif atau 6 harakat. (Bacaan ini lebih umum digunakan).
 • Dibaca sedang - dengan panjang bacaan 2 alif atau 4 harakat.

Huruf yang berada diawal surat selain 8 huruf mad lazim harfi maka dinamakan bacaan mad thabi'i, jumlahnya ada 6 terkumpul dalam lafadz حيّ طاهر (hayyun thahirun), yaitu :

 1. ح (ha)
 2. ي (ya)
 3. ط (tha)
 4. ألف (alif)
 5. ه (ha)
 6. ر (ra)

Ha (ح), contohnya : حٰمۤ.

Ya (ي), contohnya : يٰسۤ

Tha (ط) contohnya : طٰهٰ

Ha (ه) contohnya : طٰهٰ

Ra (ر) contohnya : الۤرٰ

Alif tidak termasuk dalam bacaan mad karena dalam ayat-ayat diatas alif tidak terdapat huruf mad.

Didalam kitab Hidayatul Mustafid ke 5 bacaan diatas (حيّ طاهر) bukan merupakan bacaan mad thabi'i melainkan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi, baca selengkapnya dalam artikel Mad Lazim Mukhaffaf Harfi dan Mad Lazim Harfi Musyabba'.

Baca Juga : Pengertian Mad Farqi dan Contohnya Dalam Al Quran

Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Harfi dan Mukhaffaf Harfi

Berikut ini adalah contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al Quran yang berada di awal surat :

1. الۤمّۤ

Contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi adalah الۤمّۤ yang berada dalam awal surat Al Baqarah, Ali Imran, Al 'Ankabut, Rum, Luqman dan Surat As-Sajdah.

Lam dan mim dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif. Cara membacanya Alif Laaaaaammiiiiiim.

2. الۤمّۤصۤ

Merupakan contoh mad lazim mutsaqqal harfi yang berada dalam surat Al A'raf ayat 1.

Lam, mim dan shad dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

Baca Juga : 15 Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Beserta Surat dan Ayatnya

3. الۤرٰ

Contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi adalah الۤرٰ yang berada dalam awal surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim dan surat Al hijr.

Lam dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif. Cara membacanya Alif laaaaaam raa.

4. الۤمّۤرٰ

Merupakan contoh mad lazim mutsaqqal harfi yang berada dalam surat Ar Ra'du ayat 1.

Bacaan huruf lam dan mim dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif.

5. كۤهٰيٰعۤصۤ ۚ

Merupakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Maryam ayat 1.

Bacaan huruf kaf, 'ain dan shad dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif.

6. طٰسۤمّۤ

Merupakan contoh mad lazim mutsaqqal harfi yang berada dalam surat Asy Syu'ara dan Al Qashash ayat 1.

Bacaan huruf sin dan mim dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif.

7. طٰسۤ

Merupakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat An Naml ayat 1.

Huruf sin dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

8. يٰسۤ

Merupakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Yasin ayat 1.

Huruf sin dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

9. صۤ ۗوَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِۗ

Contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Al A'raf ayat 1 adalah صۤ.

Shad dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif, dibaca Shaaaaaad.

10. حٰمۤ

Merupakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Gafir, Fushsilat, Az zukhruf, Ad dukhan, Al-jasyiyah dan Al ahqaf ayat 1.

Mim dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

11. حٰمۤ عۤسۤقۤ  

Merupakan contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat As Syura ayat 1.

'Ain, Sin dan Qaf dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif.

12. قۤ ۗوَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ

Contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Qaf ayat 1 adalah قۤ.

Qaf dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif, berbunyi Qaaaaaaf.

13. نۤ ۚوَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَۙ

Contoh mad lazim mukhaffaf harfi yang berada dalam surat Al Qalam ayat 1 adalah نۤ.

Nun dibaca panjang sepanjang 6 harakat atau 3 alif, cara membacanya Nuuuuuun.

Demikian pembahasan mengenai pengertian mad lazim mutsaqqal harfi dan contohnya beserta mad lazim mukhaffaf harfi dan contohnya. Semoga memberikan banyak manfaat untuk para pembaca.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment