Ba'da Artinya Dalam Bahasa Arab dan Contoh Penggunaannya

Ba'da artinya sesudah. Tapi bagaimana jika kata ba'da disandingkan dengan yang lain misalkan ba'da maghrib, ba'da sholat, ba'da al dukhul dan lain sebagainya apakah masih memiliki arti yang sama.

Melihat dari hurufnya, Ba'da terdiri dari 3 huruf yaitu ba', 'ain, dal dan berharakat fathah sukun fathah. Jangan sampai salah dalam penulisan dan pengucapan kata ba'da karena berbeda harakat saja maknanya sudah berbeda, seperti ba'uda ('ain berharakat dhommah) yang memiliki arti jauh atau atau ba'ida (ain berharakat kasrah) yang bermakna binasa.

Jangan pusing dulu, pada artikel ini kami akan mengupas makna ba'da beserta tulisan arab dan juga kosa kata lain yang berkaitan dengannya.

Mari, pelajari dengan teliti.

Table of Contents

Ba'da Artinya Bahasa Arab

ba'da artinya bahasa arab
arti ba'da dalam islam

Kembali kami tekankan dalam bahasa arab ba'da artinya sesudah atau setelah. Dimana ba'da adalah lawan kata dari qobla yang artinya sebelum. Ba'da bisa juga dimaknai seperti tsumma yang memiliki arti berikutnya.

Adapun tulisan ba'da dalam bahasa arab yaitu ba' fathah (بَ), 'ain sukun (عْ), dal fathah ( دَ) dibaca  بَعْدَ (ba'da).

Dibawah ini adalah beberapa contoh penggunaan kata ba'da dalam bahasa arab, latin dan artinya

أذهب إلى المدرسة بعد الظهر

Adzhabu ilal madrasati ba'dad dhuhri

Aku akan pergi ke madrasah setelah dhuhur

أحضروا الوليمة بعد العشاء

uhdhuruul walimata ba'dal isya'

Datanglah kalian semua kewalimahan setelah isya'

اقرأ القرآن بعد صلاة المغرب

Aqrau Alquran ba'da sholatil maghrib

Saya Akan membaca Alquran setelah sholat maghrib

نأتي بيت زيد بعد العصر

Nakti baita zaidin ba'dal asri

Kita akan mendatangi rumah zaid setelah asar

انوم بعد صلاة  الصبح

Anumu ba'da sholatis subhi

Aku akan tidur setelah sholat subuh

Adapun kata lain yang memiliki penulisan yang hampir serupa dengan ba'da tetapi memiliki arti yang berbeda akan kami sajikan dalam tabel dibawah ini :

Arab Indonesia Artinya
بَعُدَ,بُعْدًا ba'uda, bu'dan jauh
بَعِدَ ba'ida binasa
أَبْعَدَ,بَعَّدَ,بَاعَدَ ab'ada, ba'ada, baa'ada menjauhkan
تَبَعَّدَ tabak'ada menjadi jauh
إِبْتَعَدَ,تَبَاعَدَ ibta'ada,taba'ada menghindari
البُعْدُ,البَعَدَ al bu'du, al ba'adu kejauhan
البَعِدُ al ba'idu binasa
البَعِيْدُ Al ba'iid yang jauh
الأبْعَدُ al ab'adu yang terjauh

Istilah Yang Berkaitan dengan Ba'da

Banyak kosa kata arab yang sudah dialih bahasakan menjadi bahasa indonesia, mungkin karena sebelumnya belum ada istilah atau kata yang tepat, mungkin juga bahasa arab tersebut lebih ringkas dan lebih enak penyampaiannya jika disandingkan dengan kata tertentu.

Berikut ini ada beberapa istilah yang biasa disandingkan dengan kata ba'da, antara lain :

 • Ba'da dzuhur
 • Ba'da Subuh
 • Ba'da Asar
 • Ba'da Maghrib
 • Ba'da Isyak
 • Ba'da al dukhul
 • Ba'da Sholat
 • Ba'da Tarawih
 • Dan lain sebagainya
Sebagai contohnya kami sajikan beberapa percakapan :

1. Andi, Nanti kamu saya minta tolong datang ke walimatul khitan ba'da isya' ya.

2. Mas Reza, Ba'da sholat tarawih tolong antarkan baju gamis keluaran terbaru ke rumah saya.

3. Ayah, setelah sholat aku tidak mau pulang dulu dari masjid, nanti ba'da subuh ada kultum dari pak ustadz.

Ada juga istilah ba'da al dukhul yaitu perceraian (talak) yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana isterinya tersebut ditalak setelah suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami isteri.

Baca Juga : Bahasa Arab Anggota Keluarga

Tasrif Kata Ba'da

Dalam bahasa arab biasanya banyak ditemukan lafadz ba'da yang bersanding dengan dhomir, dimana ba'da menjadi mudhof dan dhomirnya sebagai mudhof ilaih. dan tasrifnya berbunyi :

 • Ba'dahu بَعْدَهُ 
 • ba'dahuma بَعْدَهُماَ
 • ba'dahum بَعْدَهُمْ
 • ba'daha بَعْدَهَا
 • ba'dahuma بَعْدَهُمَا
 • ba'dahunna بَعْدَهُنَّ
 • ba'daka بَعْدَكَ
 • ba'dakuma بَعْدَكُمَا
 • ba'dakum بَعْدَكُمْ
 • ba'daki بَعْدَكِ
 • ba'dakuma بَعْدَكُمَا
 • ba'dakunna بَعْدَكُنَّ
 • ba'di بَعْدِيْ
 • ba'dana بَعْدَنَا

Contoh penerapannya dalam percakapan bahasa arab :

Baca Juga :

اقرأ كتاب الفقه بعده

Aqrau kitabal fiqhi ba'dahu

Saya membaca kitab fiqih setelahnya (dia laki-laki)

اقرأ كتاب الفقه بعدهما

Aqrau kitabal fiqhi ba'dahuma

Saya membaca kitab fiqih setelahn mereka berdua (laki-laki)

اقرأ كتاب الفقه بعدهم

Aqrau kitabal fiqhi ba'dahum

Saya membaca kitab fiqih setelah mereka (laki-laki 3 orang atau lebih)

اقرأ كتاب الفقه بعدها

Aqrau kitabal fiqhi ba'daha

Saya membaca kitab fiqih setelahnya (dia perempuan)

اقرأ كتاب الفقه بعدهما

Aqrau kitabal fiqhi ba'dahuma

Saya membaca kitab fiqih setelah mereka berdua (perempuan)

اقرأ كتاب الفقه بعدهنّ

Aqrau kitabal fiqhi ba'dahunna

Saya membaca kitab fiqih setelah mereka (3 perempuan atau lebih)

اقرأ كتاب الفقه بعدكَ

Aqrau kitabal fiqhi ba'daka

Saya membaca kitab fiqih setelah kamu (seorang laki-laki)

اقرأ كتاب الفقه بعدكَما

Aqrau kitabal fiqhi ba'dakuma

Saya membaca kitab fiqih setelah kamu berdua (laki-laki)

اقرأ كتاب الفقه بعدكُمْ

Aqrau kitabal fiqhi ba'dakum

Saya membaca kitab fiqih setelah kalian (laki-laki 3 orang atau lebih)

اقرأ كتاب الفقه بعدكِ

Aqrau kitabal fiqhi ba'daki

Saya membaca kitab fiqih setelah kamu (seorang perempuan)

اقرأ كتاب الفقه بعدكما

Aqrau kitabal fiqhi ba'dakuma

Saya membaca kitab fiqih setelah kamu berdua (perempuan)

اقرأ كتاب الفقه بعدكنّ

Aqrau kitabal fiqhi ba'dakunna

Saya membaca kitab fiqih setelah kalian (perempuan 3 orang atau lebih)

زيد يقرأ كتاب الفقه بعدي

Zaidun yaqrau litabal fiqhi ba'di

zaid membaca kitab fiqih setelahku

زيد يقرأ كتاب الفقه بعدنا

Zaidun yaqrau litabal fiqhi ba'dana

zaid membaca kitab fiqih sesudah kita.

Demikian pembahasan mengenai arti ba'da dalam bahasa arab beserta contoh penggunaannya semoga memberi banyak gambaran dalam belajar percakapan bahasa arab.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment