Rabbighfirli Waliwalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira Artinya dan Tulisan Arab

Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira adalah doa kepada kedua orang tua yang sering diajarkan oleh para guru kepada muridnya. Hal ini ditujukan agar para siswa selalu mendoakan orang tuanya sejak usia dini.

Ada juga bacaan allahummmaghfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira yang maknanya serupa dengan rabbighfirli waliwalidyya. Bedanya allahummaghfirli memakai  nida berupa Allah yang artinya Ya Allah, ampunilah aku. Jika rabbighfirli memakai nidak berupa lafadz rabb yang artinya ya Tuhanku, ampunilah aku.

Bagaimana tulisan arab doa kedua orang tua rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira latin dan artinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini

Table of Contents

Rabbighfirli Waliwalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira Tulisan Arab

Tulisan Arab rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dan artinya
tulisan arab rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira 

Tulisan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dalam bahasa arab dapat ditulis dalam 2 macam penulisan, yaitu arab berharakat dan arab gundul tanpa harakat.

Tulisan arab rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira gundul (tanpa harakat) adalah sebagai berikut :

رب إغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira tulisan arab berharakat yaitu :

رَبِّ إغْفِرْ لِيْ وَالِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Untuk mengetahui tulisan arab yang benar dari rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira tentunya harus sesuai dengan qaidah dalam bahasa arab :

Baca juga: Allahumma Yassir Wala Tu'assir Tulisan Arab dan Artinya

Rabbi (رب) : Merupakan munada mudhof ila ya mutakallim (huruf nida berupa يا dan ya mutakallim sebagai mudhaf ilaih nya rabbi dibuang). Jika diperlihatkan asal kata رب adalah يا ربّيْ. Jika ada isim shahih akhir, contohnya رب bertemu ya mutakaalim berlaku sebagai munada maka dapat dibaca dalam 5 versi :
  1. Ya tetap dan dibaca sukun :  يا رَبِّيْ
  2. Ya mutakallim tetap dan dibaca fathah :  يا رَبِّيَ
  3. Membuang ya mutakallim : يا رَبِّ
  4. Membuang ya dan diganti alif : يا رَبَّا
  5. Membuang alif yang merupakan pengganti ya mutakallim dan dibaca tathah : يا رَبَّ

Ighfir (إغْفِرْ) : Merupakan fiil amar dari fiil madhi ghafara (غفر) yang artinya meminta ampun.

Li (لِيْ ) : Huruf jar yang mempunyai majrur berupa ya mutakallim.

Wa (وَ) :  Wau merupakan huruf athaf

Liwalidayya (لِوَالِدَيَّ) : Lam merupakan huruf jar, mempunyai majrur berupa liwalidayya yang merupakan isim tatsniyah dan mudhof kepada ya mutakallim.

Warhamhuma (وارْحَمْهُمَا) : Wau huruf athof. Irham adalah fiil amar dari fiil madhi mudhori rohima yarhamu (رَحِمَ - يَرْحَمُ) maka ketemulah fiil amar irham ارْحَمْ. Huma (هُمَا) adalah dhomir muttasi mahal nashob berkedudukan sebagai maful bih, dhomirnya kembali kepada walidayya.

Kama rabbayani (كَمَا رَبَّيَانِيْ) : Kaf huruf jar, ma merupakan ma masdariyah. Rabbaya merupakan fiil madhi, waqi'nya tastniay mudzkar ghaib. Nun wiqoyah sebagai perantara antara ya mutakallim dan fiil maka tidak memiliki kedudukan dalam i'rob

Shaghira (صَغِيْرًا) : Berkedudukan sebagai hal, maka harus dibaca nashab dengan alamat fathah

Baca Juga:  Naudzubillah Min Dzalik Arab dan Artinya

 Dari penjelasan diatas, penulisan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira yang benar dalam bahasa arab adalah :

رَبِّ إغْفِرْ لِيْ وَالِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Rabbighfirli Waliwalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira Artinya

Arti dari rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kamaa rabbayani saghira penting untuk diketahui karena kalimat tersebut merupakan bacaan doa untuk kedua orang tua. Doa akan lebih bermakna jika diucapkan dari hati disertai mengetahui makna dari doa tersebut, maka dari itu doa-doa yang berbahasa arab alangkah baiknya kita juga mengetahui artinya dalam bahasa Indonesia.

Didalam Al Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua, salah satunya dalam surat Al Isra ayat 23 yang didalamnya terdapat ayat wabil walidaini ihsana artinya kepada kedua orang tua berbuat baiklah.

Dalam surat Ibrahim ayat 41 Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mengampuni dosanya, orang tuanya dan orang-orang mukmin pada hari diaman Allah menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatannya yang telah dikerjakan semasa hidup didunia dahulu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ibrahim ayat 41 :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ࣖ

Artinya : Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).”

Bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua salah satunya dengan cara selalu mendoakan keduanya. Doa untuk kedua orang tua dalam bahasa arab adalah sebagai berikut : 

رَبِّ إغْفِرْ لِيْ وَالِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Latin : rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kamaa rabbayani saghira

Artinya : Wahai Tuhanku, Ampunilah Aku dan kedua orang tuaku dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana keduanya mendidikku waktu kecil.

Perbedaan allahummaghfirli dan rabbighfirli adalah jika allahumma merupakan munada mufrad yang artinya Ya Allah, sedangkan rabbi merupakan munada mudhaf ila ya mutakallim yang artinya Wahai Tuhanku.

Baca Juga:  Allahummaghfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fuanhu Arab dan Artinya

Secara garis besar sah-sah saja berdoa memakai kata rabbighfirli atau allahummaghfirli karena memiliki makna yang sama. Beberapa versi doa yang diawali rabbighfirli diantaranya :

  • rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kamaa rabbayani saghira
  • rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin
  • rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab
Tulisan Arab Latin Artinya
رَبِّ Rabbi Wahai Tuhanku
اغْفِرْ Ighfir Semoga Engkau mengampuni
لِيْ Lii Kepadaku
وَلِوَالِدَيَّ Waliwalidayya Dan kedua orang tuaku
وارْحَمْهُمَا  Warhamhuam dan berikanlah rahmat keduanya
كَمَا رَبَّيَانِيْ Kama Rabbayani Sebagaimana mereke berdua mendidikku
صَغِيْرًا Shaghira Ketika kecil

tabel 2.1 rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira tulisan arab dan artinya

Demikian pembahasan kami mengenai doa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dalam tulisan arab dan artinya. Semoga memberikan banyak manfaat untuk para pembaca.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment